Konjunkturen når toppen i år

Redan i år nås toppen på den globala konjunkturen. Det här spår Föreningssparbanken i en konjunkturrapport, som ändå tror att 2005 också bli ett hyggligt tillväxtår.

Bankens ekonomer spår att tillväxten i Sverige väntas växa med 3,2 procent i år och med 2,5 procent nästa år. Måttliga räntehöjningar kommer inte att ha nämnvärt negativa effekter på tillväxten.

Trots oron på oljemarknaden räknar banken med försiktiga ränteuppgångar i USA och EMU-området.

Men Sveriges stora bytesbalansöverskott är inte enbart positivt, tycker banken. Det är också ett tecken på otillräckliga investeringar.