Miljöbrott preskiberas

Landets cirka 20 miljöåklagare har svårt att hinna med att utreda alla de anmälningar om miljöbrott som kommer in.

Drygt 2 900 ärenden väntar på utredning. Och alla kommer miljöåklagarna inte att klara av, och det händer att brott preskriberas innan miljöåklagarna har hunnit med att utreda dem.

I Skåne och Blekinge finns två miljöåklagare - men den ena av tjänsterna har tidvis varit obesatt.