Svensk vargjakt engagerar folk i hela världen

2:27 min

Den svenska vargjakten engagerar inte bara människor här hemma i Sverige. EU-kommisionen, som under ett halvår drivit en process mot den svenska regeringen, har fått ovanligt många brev och e-mejl från människor runt om i världen. Det säger Eric Degerbeck på EU-kommissionens representation i Stockholm.

– Jag har inte sett ett sådant stort intresse från allmänheten tidigare. Både hit till kontoret i Sverige och till kommissionärens kontor har vi fått massor av mejl, säger Eric Degerbäck.  

Turerna mellan Sverige och EU fortsätter i fråga om den svenska licensjakten på varg.

För två veckor sedan slog EU:s miljökommissionär Janez Potocnik fast att Sveriges vargpolitik inte går ihop med EU:s naturskyddsregler.

Senare i sommar ska den svenska regeringen svara kommissionen igen på en rad frågor. 

Eric Degerbeck har inte sett ett liknande engagemang från allmänheten sen EU beslutade om importrestriktioner gällande alkohol. När det gäller vargen har han fått in flera hundra brev och e-mejl, från privatpersoner i Europa, men även från andra länder i världen.

– Från Kanada och USA till exempel. Jag tror att breven i huvudsak kommer från länder där de har varg. Det har kommit många mejl från Frankrike. En fransyska har här skrivit till kommissionären att hon är mycket orolig och ber oss vidta åtgärder mot den svenska vargjakten.

Enligt Eric Degerbeck är den absoluta majoriteten brev som stödjer EU-kommissionens linje i vargfrågan. Ytterst få av dem som skrivit brev står på den svenska regeringens sida och försvarar vargjakten.

– Det är kul att för en gångs skull få framstå som Fantomen och vara på de godas sida.

Hur brukar det vara?

– Vi får ganska ofta stryk. Folk letar gärna fel hos EU-institutionerna.

Följetongen om vargen forsätter i sommar. I augusti måste Sverige svara EU-kommissionen på en rad frågor igen, för att försöka undvika att ärendet går vidare till EU-domstolen. Och om mindre än två veckor kommer miljökommissionär Potoznik till Sverige, inbjuden av miljöminister Andreas Carlgren för att bland annat träffa Naturvårdsverket, och berörda parter i vargfrågan.

– Det är ett väldigt trevligt och bra initiativ. Men det påverkar inte i sig den juridiska processen. Den går vidare på solida argument, för och emot. Men framförallt mot bakgrund av gällande lagstiftning, inte emotioner hit och dit, inte allmänhetens för eller emot. Här är det faktiskt fråga om juridik.