Upprättelseceremoni för barnhemsbarn dröjer

2:12 min

Den offentliga ursäkt som har utlovats de svenska barnhemsbarn som mellan 1920 och 1980 utsattes för övergrepp dröjer. Detta trots att barn- och äldreminister Maria Larsson i februari sade att regeringen inte behövde invänta några remissvar under våren för att säga att en upprättelseceremoni ska bli av.

Många av de drabbade är besvikna och har väntat sig snabbare besked, enligt Anne Skånér, ordförande för Riksförbundet för Samhällets Styvbarn.

– Jag upplevde det oerhört positivt och att Maria Larsson hade en oerhörd empati för den här frågan och att hon verkligen ville ha en snabb hantering av i alla fall själva upprättelsen och själva upprättelseceremonin. Och hon gav ju också uttryck för att hon kunde besluta i den här frågan själv, säger Anne Skånér.

Anne Skånér var på plats i Rosenbad i februari då upprättelseutredningen överlämnats till regeringen med förslag på en ersättning och en offentlig ursäkt som föreslogs genomföras så snart som möjligt. Och hon blev glad, säger hon, när Maria Larsson yttrade sig.

– Därför tar jag mig rätten och friheten vilket kanske är väldigt ovanligt att man gör, att man föregår ett remissförfarande, men i det här avseendet tycker jag att man kan göra det. Och säga att vi från regeringens sida vill ha en ceremoni och att vi kommer att se till att en sådan anordnas, sade Maria Larsson vid presskonferensen.

Även om Maria Larsson vid tillfället inte kunde säga ett exakt datum uppfattade många ändå att åtminstone ett besked skulle komma snabbt, menar Anne Skånér.

– De känner ju på något sätt att, ja, kanske känner sig lite lurade trots allt. Och börjar undra om det blir någonting. Människor har lovat saker i hela deras liv och sedan så möter man på det här i nya former. Så det är klart att då är ju förtroendet inte det bästa för regeringen heller, säger hon.

Nu har socialdepartementet trots allt inväntat remissvaren som ska ha inkommit i maj och som håller på att sammanställas där. Maria Larssons besked nu är att det blir en ceremoni i höst.

– Det var inte riktigt lika enkelt att snabbt komma fram, men vi håller på att jobba med flera alternativa datum för närvarande så vi har inget datum klart. Men som planeringen ligger nu så kommer det att äga rum under hösten. Man ska ha loss lokaler och hitta formerna för det, säger Maria Larsson.

– Ja, hösten är lång och sträcker sig från mitten av augusti till oktober så det är ju inte lång tid att arbeta på om man ska göra en proper inbjudan till alla berörda och nå ut med information. Jag tycker ju då att Maria Larsson hade kunnat gå ut och sagt det här, om inte annat, att det blir i höst, säger Anne Skånér.

Maria Larsson kan i dagsläget inte svara på om statsminister Fredrik Reinfeldt kommer att delta under ceremonin i höst, då arbetsgruppen ännu inte är klar med utformningen, men Anne Skånér tycker att det är en självklarhet att statsministern ska delta.

– Det är en självklarhet att han ska vara med, jag menar det handlar ju inte om partifärg eller partipolitik utan det handlar faktiskt om att han är vårt lands ansikte utåt, säger Anne Skånér.