Kommunalt kulturliv skapar tillväxt

3:05 min

Ett rikt kulturliv är en av de viktigaste konkurrensfördelarna som en stad kan ha, enligt en ny rapport från branschorganisationen Fastighetsägarna, som också har rangordnat svenska städer efter kulturvanor.

Rudolf Antoni är ansvarig utredare för rapporten.

– Jag tror att man ser kulturen som viktig och att den fyller många funktioner, men jag tror inte att man jobbar medvetet med kulturen som ett av de främsta konkurrensmedlen man har. Kulturen är viktig för att den ökar toleransen och mångfalden över lag. Kulturen är också bra för butiker, restauranger och caféer. Kulturpubliken är bra konsumenter.

Ja, tillgången till kulturaktiviteter är en viktig konkurrensfaktor för landets städer, menar Rudolf Antoni.  Den undersökningen av människors kulturvanor, som han ligger bakom, täcker in allt från bokläsande till bio-, teater- och konsertbesök i 34 städer under fyra års tid.

Studien har gjorts i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet, och har resulterat i ett antal tio-i-topp-listor.

Det är lätt att tro att Sverige är ett likriktat land där människor har ungefär samma intressen, men så är det inte:

– Ett sånt exempel är vanan att gå på bio. I Stockholm så är det lite drygt 60 procent som går på bio regelbundet. Medan det i Borås är 28 procent, alltså mindre än hälften så många som går på bio.

Lund är den stad som har landets mest kulturellt aktiva befolkning - kanske inte så förvånande med tanke på att det är en studentstad med en stor andel unga. Tvåa är Göteborg,  men Stockholm med sitt rika kulturutbud hamnade bara på tredje plats - och det beror på att stockholmarna sviker - biblioteken:

– Ja, jag hajade till när det resultatet föll ut på det sättet. Och jag skulle vilja titta lite närmare på varför det ser ut så här. Jag har inget klart svar på varför det är så. Kanske kan någon i Stockholm ge mig input på varför stockholmarna inte lånar böcker på biblioteket. 

I bottenligan - där befolkningen i de undersökta städerna är minst kulturaktiv finns Eskilstuna, Skellefteå Örnsköldsvik och allra längst ner Hässleholm.

Där har kommunpolitiker och stadsplanerare mycket att lära när det gäller att öka städernas attraktionskraft, anser Rudolf Antoni.

– Ni har mycket att vinna på att se vad som kan förbättras. Om man kan flytta ett bibliotek, eller om man kan stimulera kulturen på något sätt, så ökar man stadens konkurrenskraft väsentligt.

– Sedan får man ju också säga att kulturvanor än någonting som förändras ganska långsamt. Så det är ju ingen lätt uppgift att få folk att börja gå på teatern eller få folk att börja nyttja ett bibliotek. Det är ingen lätt uppgift, men det är en viktig uppgift.