Stockholms län

Vägsmuts ska inte längre förorena Mälaren

1:25 min

För att skydda Mälarens vatten bygger Trafikverket reningsanläggningar vid de mer trafikerade broarna i länet. På vägbanan samlas en hel del smuts från bilarna som är skadligt och för att inte de farliga och ohälsosamma ämnena inte ska sköljas ut i sjön när det regnar så renas vattnet.

Trafikverket bygger rännor under broarna som samlar upp det smutsiga vattnet och sedan renas det i dammar i anslutning till bron.

Det här vattnet som tidigare har runnit rakt ut i Mälaren innehåller enligt Torbjörn Lundbom, som är Trafikverkets projektledare, skadliga ämnen -som bland annat tungmetaller och rester från oljor.

De nya anläggningarna skyddar även Mälaren om det skulle hända en olycka med farligt gods på någon av broarna.

Mälaren fungerar som dricksvattentäckt för runt två miljoner människor och föroreningar från trafiken skulle kunna påverka vattenkvaliten.

Förhoppningen med den reningsanläggningarna är att höja vattenkvaliten enligt Lundbom. För tio år sedan rann det här vattnet rakt ut i Mälaren.

Runt Stockholm är det broar längs de större vägarna som får den här reningen och nu står Nockebybron på tur.

Reningsdammen vid Nockebybron i Bromma kommer enligt Torbjön Lundbom att serva både Drottningholms- och Nockebybron.

Mätningar har visat att reninganläggningarna samlar upp runt 90 procent av de skadliga ämnen enligt Trafikverket.

Erik Andersson
erik.andersson@sverigesradio.se