Chans till länsbyte för Heby

Heby kommun kan komma att få en ny chans att byta län, från Västmanlands till Uppsala län. Detta efter ett beslut i riksdagens bostadsutskott.
En utredning ska tillsättas för att se hur man ska kunna öka medborgarnas inflytande när det gäller att byta kommun, län eller landsting. Ökat medborgarinflytande bör enligt utskottet redan nu ligga till grund för regeringens avgörande i frågor om länsdelning, t ex om Heby kommer in med en ny ansökan att byta län. Regeringen har tidigare vägrat gå med Hebys krav trots en klar majoritet av Hebyborna i en folkomröstning röstat för ett länsbyte.