Lund

Ny teknik mot aggressiva bakterier i Lund

1:25 min

Vid Medicinska fakulteten på Lunds Universitet har forskaren Pontus Nordenfelt prisats och uppmärksammats tidigare i år för bästa avhandling. Det är för att ha utvecklat en teknik - om hur grupp A streptokockbakterier lurar våra celler och hur man ska kunna förstå dem.

– Det jag bedriver är grundforskning. Jag försöker förklara hur och varför saker agerar. Men inte vad man ska göra åt bakterierna. I första hand är det frågan om vad bakterierna gör, säger han.

Genom analystekniken där man i nanometerskala fäster små magnetiska partiklar på bakterierna och sedan plockar ut dem med en magnet, så kan man studera hur miljön i cellen ser ut. Det betyder att Pontus Nordenfelt och hans kollegor har en stor möjlighet att studera hur de aggressiva bakterierna överlever vårt immunförsvar. Men det lär dröja många år innan upptäckten kommer att hjälpa verkliga patienter:

– Tyvärr så tar det väldigt lång tid att gå från grundvetenskapliga fynd till en verklighet där vi kan hjälpa en patient.

Pontus Nordenfelt är nu inbjuden till USA för att forska vidare på Harvard Medical School.

Patrik Hekkala