Landstinget uppmanas betala hörapparaterna

Hörselskadades Riksförbund (HRF) uppmanar nu landstingen att direkt avskaffa avgifter och kostnader för hörapparater.

Bakgrunden är att Hjälpmedelsutredningen föreslår att hörapparater i framtiden ska bli gratis i hela landet. Men de hörselskadades förbund anser att landstingen inte ska vänta på att lagen skärps utan redan nu ta bort avgifterna.

Jönköpings läns landsting är ett av de 14 landsting i landet som har avgifter för hörapparater och har tidigare anmälts till Handikappombudsmannen för diskriminering på grund av detta.

Anmälan fick stöd av HO vilket ledde till att hjälpmedelsutredningen tillsattes.