Import tvingar ned mjölkpriserna

Mejerinäringen möter nu allt hårdare konkurrens från utlandet, främst vad gäller försäljningen av ost. Därför sänker mejeriföretaget Milko kilopriset, som mjölkbönderna får ut, med 8 öre.

- Vi har fått dra in på lönerna i vårt företag och nu gäller det att hitta en lösning på hur man kan komma ur det här och vilken väg man ska gå för att hitta en lönsam produktion. Eller så får vi helt enkelt upphöra, säger Ulf Sjölinder som är mjölkbonde i Stöde väster om Sundsvall.

Ulf Sjölinder har 100 mjölkkor och när mjölkpriset sänks den 1 september betyder det ungefär 80 000 kronor per år i förlorad inkomst. Han kan inte sälja mjölken någon annanstans och det går inte att få korna att öka produktionen.

Antalet mjölkbönder sjunker stadigt, samtidigt växer importen av mejeriprodukter. Även mejeriföretaget Milko möter nu stora, svårlösta problem och uppsägningar är att vänta vid företagets fem mejerier.

- De beror på importen och på handelns egna varumärken som växer stort i butikshyllorna, säger Ulla Hasselholm, styrelseledamot i Milko.

När mejerinäringens ersättning till mjölkbönderna inte kan sänkas mer då kommer kundpriserna att måsta öka och det är en utveckling som Anders Magnusson, medlemschef på Milko, skulle välkomna.

- Jag tycker att mjölken borde kosta mer, kanske mellan 10 och 12 kronor litern. Om man jämför med priset på vatten på flaska och läsk, som är mycket enklare att producera, så vore det rimligt med ett högre mjölkpris. Då skulle bönderna kunna få mer betalt och mjölkbranschen kunna utvecklas, säger Anders Magnusson.

Reporter Ingrid Engstedt Edfast