Skrutt eller skrott - vad har äpplet?

Vi undrar vilket som är mest rätt -äppelskrutt eller äppelskrott?
Min kollega Emma menar att skrott är det korrekta alternativet och hänvisar till melodikryssets Anders Eldeman som tydligen, en gång i melodikrysset, hade med ordet skrott som rätt svar.

Denna fråga har varit uppe till behandling - lyssna på tidigare program som tar upp frågan genom att följa länken.