Prepositioner - "på bussen" men "i bilen"

Hamnade i en diskussion med svenska som andraspråksläraren på jobbet angående en fråga hon fått av en elev. Varför heter det att man sitter "på bussen", "på flyget", "på tåget" men att man sitter "i bilen"?

Då och då har vi uppe ämnet prepositioner och då brukar det, bland annat, sägas att valet av preposition är ett vanligt trätoämne, för vi är inte alla nio miljoner svensktalande helt överens om vilken preposition som passar var. En annan sak som påpekas är att det inte alltid finns det vi kallar logik i valet - du ger själv bra exempel på det. Men det är likadant i många andra språk: varför heter det 'in the street' på engelska, som ett litet exempel. Det finns helt enkelt inget svar på frågan 'varför', annat än 'därför' eller 'av gammal vana'!

Jag skickar en länk till ett program där vi diskuterade prepositioner.