SAS vill betala för utsläpp

Trots att flygtrafikens utsläpp bidrar till växthuseffekten har flygbolagen hittills inte behövt betala koldioxidskatt. Men nu vill flygbolaget SAS betala skatt genom att vara med i EU:s handel med utsläppsrättigheter.

– Vi ser det här som den enda hållbara utvecklingen och vi är inställda på att betala lika mycket som andra, säger Nils Erik Nertun, miljödirektör på SAS.

Genom EU:s utsläppshandel ska utsläppen av växthusgasen koldioxid minskas. Varje land ska ge sina företag rätt att släppa ut en begränsad mängd koldioxid.

Handel med utsläpp
Om ett företag kan minska sina utsläpp ska det kunna sälja de delar av sin utsläppsrätt som det inte behöver till företag som behöver göra större utsläpp.

Systemet ska starta vid nyår och då är det tung industri och energisektorn som omfattas av handeln, men här vill alltså SAS och flera andra europeiska flygbolag vara med.

De inser att också flyget förr eller senare kommer att få betala för utsläppen och bolagen föredrar utsläppshandel framför att betala koldioxidskatt på flygbränsle.

Märks på priserna
En sådan skatt skulle slå direkt mot biljettpriserna och den vore heller inte en samhällsekonomiskt lönsam lösning, menar flygbolagen.

Det håller Kalle Keldusild, miljöexpert på Luftfartsverket med om. Han berättar att Sverige och flera andra länder sedan flera år arbetar för få in flyget i utsläppshandeln.

– Jag tror att man kan koppla in sig i ett handelssystem i EU:s regi någonstans mellan 2009 och 2012, säger han.

Kristoffer Morén
kristoffer.moren@sr.se