Ööööö...

Vi har sedan lång tid irriterat oss på att offentliga och mediapersoner i talpauser inte kan ha paus utan låter ” äääää..... , öööööö eller eeee..... ”
Man kan nu höra ungdomar, idrottare med flera ta efter.

Vad kommer det här ifrån ?

Vi har många gånger talat om denna för så många irriterande ovana! Jag skickar länkar till ett par program.