Finne, finsk eller finländsk?

Jag fick en gång förklarat för mig skillnaden mellan uttrycken finländare och finne. En finländare har svenska som modersmål, en finne har finska som modersmål. Stämmer detta eller var det min sagesmans egen uppfattning.

Jag läser i en artikel i DN den 6 april "Därför är den finska skolan så framgångsrik" av Inger Enkvist. Hon använder där finska och finländska som synonymer exv "finska myndigheterna", "finländska framgångar". Så nu är jag lite konfunderad och tacksam för lite hjälp.

Så här säger Språkrådet i frågan: "Alla invånare i Finland kan kallas finländare. Endast finskspråkiga finländare kallas finnar. Om man är svenskspråkig kan kallas man finlandssvensk.

Så fort språket är inblandat bör man skilja på finskt och finländsk på motsvarande sätt: finsk litteratur = finskspråkig litteratur och finländsk litteratur = litteratur skriven i Finland oavsett vilket språk som använts.

I sammanhang där språket inte är inblandat spelar det mindre roll. Man kan säga både finsk och finländsk konst. Och det heter till exempel alltid Finska viken, Finska Utö."