Tandlöst regelverk hotar Antarktis

Det fördrag som skyddar polarkontinenten Antarktis från exploatering måste skärpas. Det menar en grupp polarforskare som publicerat ett upprop i tidskriften nature, och som oroas för kontinentens framtid.

Antarktis utgör idag en av de få orörda utposterna på jorden. I många år har det varnats för att det växande intresset för kontinentens tillgångar kan utgöra ett hot för de ekosystem som finns här.

I det nya forskaruppropet går man ett steg längre och kräver att Antarktisfördrag det regelverk som styr verksamheten på kontinenten - gör det alldeles för lätt för företag eller länder med kommersiella intressen att exploatera Antarktis naturtillgångar

Det här är en situation som artikelförfattarna menar utgör ett framtida hot mot de unika miljöer och organismer som finns på Antarktis. Enligt forskarna skulle skador på miljön här ta längre tid på sig att läka än på många andra håll, eftersom de stränga temperaturerna som råder här gör att många arter växer och repar sig väldigt långsamt.

Nästa sommar ska de nationer som skrivit på Antarktisfördraget träffas, och förhoppningen är då att man ska ta fram nya och tydligare regler för verksamheten på Antarktis.