Förorenad luft kan orsaka minnessvårigheter

Att utsättas för luftföroreningar under lång tid kan ge minnessvårigheter, störningar i inlärningen och depression, det visar en amerikansk studie på möss.

Tidigare studier har visat att luftföroreningar påverkar hjärta och lungor negativt, och forskarna från The Ohio State University i USA ville nu undersöka luftföroreningars negativa effekt på hjärnan.

De arbetade med två grupper av möss. Den ena gruppen andades förorenad luft sex timmar om dagen, fem dagar i veckan under tio månader, vilket motsvarar knappt halva förväntade levnadstiden. Luften liknande den som vi utsätts för i en förorenad stadsmiljö. Den andra gruppen möss andades filtrerad luft.

Efter tio månader fick mössen springa en testbana.Mössen som hade andats förorenad luft lärde sig banan långsammare och kom även ihåg den sämre vid senare försök än de möss som fått filtrerad luft. En titt på mössens hjärna avslöjade också fysiska förändringar i den del av hjärnan som förknippas med minne och depression. Studien publicerades i tidskriften Molecular Pshychiatry.