Flicker/flickor

På sistone har jag märkt att man på tv och i radion börjat säga flicker, kvinner, mammer och papper. Och idag tror jag att någon av er sa människer.

Varifrån kommer detta uttal, som jag tycker låter illa? Varför inte behålla den vedertagna pluraländelsen -or?

Visst är det praktiskt att vi sedan drygt hundra år har en norm för hur svenska språket ska stavas, men att rätta uttalet efter stavningen och radera ut regionala skillnader, det är verkligen ingenting eftersträvansvärt. (Och tänker man efter, ger ju svenskt stavning i väldigt många fall en dålig instruktion till svenskt uttal.)

De flesta människor har lite variation i sitt eget uttal och kan växla mellan att säga 'fråger' och 'frågor' - läser man ur ett manus blir uttalet oftare bokstavstroget. Beträffande just ordet 'människor', förresten, har man konstaterat att de flesta uttalar ändelsen '-or', av någon anledning.

Normen för språket i radio och tv är 'vårdat talspråk' och det är förstås en definition man kan diskutera och bli oense om - det är alltid intressant att diskutera språk och bli varse sina egna och andras preferenser!