Ökad trafik på Öresundsbron

Trafiken över Öresundsbron har ökat med 17 procent det första halvåret i år. Det visar Öresundsbro Konsortiets senaste rapport.

Busstrafiken ökade med 64 procent, lastbilar med 15 procent och personbilar med 17 procent.

Trots trafikökningen blev det ändå en förslust för Öresundsbro konsortiet på 110 miljoner danska kronor.