Arafat talar om maktmissbruk

Uppdaterad 16:45
Palestiniernas ledare Yassir Arafat medgav på onsdagen att oacceptabla misstag gjorts under hans ledarskap. Arafat talade till palestinska parlamentariker i sitt högkvarter i Ramallah på Västbanken som ett svar på den interna kritiken mot korruptionen i den palestinska myndigheten.

Det är inte ofta som palestiniernas ledare ägnar sig åt självkritik, men på onsdagen medgav Yassir Arafat att vem som helst kunde göra misstag, även han själv, med tillägget att även profeter har felat.

Arafat tillstod i sitt ovanliga tal i dag att regeringstjänstemän hade missbrukat sin ställning och att den palestinska myndigheten inte hade förmått upprätthålla lag och ordning på Västbanken och i Gazaremsan.

Maktkamp mellan gammal och ung
Arafats medgivanden är ett tecken på att den senaste tidens inre slitningar och sommarens oroligheter har inneburit den största utmaningen mot hans maktställning efter återkomsten från exilen för tio år sedan, även om kritiken bara indirekt har riktats mot Arafat personligen.

Oron i det palestinska samhället speglar en maktkamp mellan Arafats gamla garde och en yngre generation ledare som manövrerar för sina positioner inför ett eventuellt israeliskt tillbakadragande från Gazaremsan.

Väntar på reformer
Genom att visa kompromissvilja har Arafat i dag troligen ridit ut den omedelbara krisen och hans ställning tycks inte hotad. Hans kritiker väntar sig dock att han nu går från ord till handling och genomför de utlovade reformerna.

Yassir Arafats manöverutrymme har krympt och en ny generation ledare kan komma att ta över gradvis utan att palestiniernas symbolgestalt störtas.

Titti Nylander
titti.nylander@sr.se