Trosa

Staffan Hellstrand

7:54 min

Staffan Hellstrand föddes i Stockholm men blev sörmlänning vid fem års ålder då familjen flyttade till Nyköping. Nu träffar vi honom i grannkommunen Trosa där han ska spela på Trosayran. Staffan Hellstrand började tidigt med musiken och till en början var publiken gamla på ålderdomshem och folk på gator och torg. Nu har han gett ut ett 20-tal skivor och är för många mest känd för "Lilla Fågel Blå".