Fler svenska barnfamiljer vräks från sina hem

2:24 min

Trots att regeringen för fyra år sedan satte som mål att inga barnfamiljer skulle bli vräkta från sina bostäder fortsätter den utvecklingen. Antalet vräkningar ökar och enbart under första halvan i år handlar det om över 350 barn.

– Många familjer har haft en ekonomi, men sedan har någonting hänt. Man har skilt sig eller blivit sjuk och fått en mycket lägre inkomst. Man kanske har haft skulder sen tidigare och sen eskalerar det och man tappar kontrollen, säger Christina Sehlén.

Hon är budget- och skuldrådgivare i en stadsdel i södra Stockholm och träffar många familjer som riskerar att drabbas av vräkning.

Den yttersta konsekvensen är en avhysning. Att Kronofogden kommer och säger: "Ni får flytta ut". Något som ibland till och med kommer som en överraskning.

– Man vågar inte se sanningen i vitögat och se hur långt det har gått. Vi har varit med om att vi har knackat på dagen innan avhysningen, och de har inte varit medvetna om det för de har inte vågat öppna breven, säger Christina Sehlén.

Under de första åren efter att regeringen slog fast nollvisionen om att barn inte ska bli vräkta sjönk antalet verkställda vräkningar av barn. Men såväl förra året som såhär långt i år har de blivit fler igen, enligt Kronofogdens siffror.

– Man ska vara bekymrad. Det här är bland det svåraste som ett barn kan drabbas av, att få se sin trygghet slås i spillror på det sättet som det innebär att bli vräkt. Det blir ett uppbrott från skola och kompisar, och det är också väldigt traumatiskt att få lämna sitt eget hem, säger Barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Han anser att det är hos kommunerna som lösningen finns, att en nollvision kan bli mer än just bara en vision.

Med rätt hjälp och samordning kan man nämligen se till att hyresvärden får sina pengar från familjerna och att familjerna får bo kvar. Det utan att socialtjänsten behöver gå in och betala räkningar.

I Christina Sehléns stadsdel Enskede-Årsta-Vantör söker man sen några år tillbaka aktivt upp familjer som hotas av vräkning. Hon går igenom räkningar och skulder med familjerna och hjälper till med avbetalningsplaner hos hyresvärden.

– Många har sagt att det här är den bästa hjälp de har fått, säger Christina Sehlén.

Men det är långt ifrån överallt som kommuner jobbar förebyggande. Betydligt vanligare är att bara pröva om en familj har rätt till ekonomiskt stöd eller inte när hushållskassan kollapsat. Detta utan att faktiskt gå till grunden med de ekonomiska problemen.

– Jag har jobbat med hyresskulder nu mer eller mindre i 10 år. Jag gjorde så tidigare. Jag bedömde bara rätten till bistånd eller inte, för jag hade inte verktygen att erbjuda dem någon annan hjälp, säger Christina Sehlén.