Hårda besparingar på Luleås förskolor

Barnomsorgen i Luleå har drabbats hårt av kommunens nedskärningar - nu ska svångremmen dras åt ytterligare.

Både barn och personal klagar på höga ljudvolymer, stora barngrupper och stress inom barnomsorgen i Luleå idag. Samtidigt är fler tunga besparingar att vänta. Barn- och utbildningsnämnden ska spara 54 miljoner kronor på sina verksamheter under de kommande åren.
- Det finns inte så mycket att göra för förskolan på grund av kommunens dåliga ekonomi, säger Ingrid Norberg, nämndens ordförande.


Hon vill spara så långt från barnen det är möjligt. Men på många av luleås förskolor lider redan barn och personal av ökade barngrupper. I dagsläget går det fem barn på varje förskolepersonal. Följden blir bland annat ökade ljudnivåer och sämre stöd till barnen.

Sveriges barnombudsman Lena nyberg ser den de ökade neddragningarna inom förskolan som ett problem.
- Stora barngrupper gör att personalen inte hinner med. Barnen får inte sina behov tillgodosedda, som att bli sedd och hörd och få stöd, säger hon.

Enligt lena nyberg är det viktigt att kommunen satsar på en väl fungerande förskola. Inte bara för den mänskliga biten utan den rent ekonomiska. Barn som inte får hjälp och stöd redan i förskolan kan dyka upp senare som kostnader på andra ställen i den kommunala budgeten.