Knappt och nästan

Har funderat på orden 'nästan' och 'knappt'. I media används de synonymt, medan jag tycker det ligger plus i nästan och minus i knappt. T.ex "han orkar nästan hur mycket som helst - han orkar knappt någonting".

Är jag ute och cyklar?

Du är inte den ende som reagerat mot hur 'knappt' ibland används. Vi skrev om saken i boken med frågor ur programmet för några år sedan. Jag klistrar in den texten:

Knappt och nästan

Jag hör ofta ordet knappt där jag tycker man skulle säga nästan. Knappt har ju en lite negativ klang. Jag har hört det i kombinationen ”vinsten i företaget har stigit jämför med tidigare år till knappt 200.000 kronor” eller ”det kom glädjande mycket publik och den uppgick till knappt 1 000 personer”. Det verkar som om knappt används i alla sammanhang, nästan mera sällan.  I E, Mellerud

Jag hörde att knappt 250.000 hade omkommit i tsunamin. Sagt av producenten!! Jag hajar till varje gång jag hör detta felaktiga bruk av knappt i stället för nästan. S-A S

För de här två brevskrivarna betyder knappt och nästan inte samma sak. Det de båda orden har gemensamt är betydelsen ’inte fullt’. Det som skiljer dem åt är att knappt dessutom har betydelsen ’mindre än förväntat’, medan nästan snarare är neutralt vad det gäller personlig inställning. Det som hänt nu är att den här tilläggsbetydelsen hos knappt försvunnit hos en yngre generation språkbrukare. För de äldre låter naturligtvis ”knappt 250.000 dog i tsunamin” mycket konstigt. Det verkar som om talaren hade önskat sig fler döda.