Centern förnekar splittring om alliansen

1:45 min

Majoriteten av Centerpartiets distrikt tycker att partiet borde gå till val utan alliansen. Det visar en rundringning som Svenska dagbladet har gjort. Men partisekreterare Michael Arthursson säger att tidningsuppgifterna inte stämmer.

– Flera ordföranden har hört av sig och sagt att flera citat är ryckta ur sitt sammanhang och att de inte alls vill att Centerpartiet lämnar alliansen.

Svenska Dagbladet har talat med alla 27 centerpartistiska distrikt och skriver att merparten av dem tycker att samarbetet har varit mycket dyrbart för partiet. Men i Almedalen på Gotland har Ekot ännu inte hittat någon centerpartist som säger att alliansen bör lösas upp inför nästa val, så att småpartierna ska kunna profilera sig tydligare än i dag.

Samtidigt är många bekymrade över opinionsläget och ute i landet finns det alltså de som tycker att allianssamarbetet måste brytas upp före valet. Lars Johansson är ordförande för Centerpartiet i Örebro.

– Det är ju medborgarna som bestämmer och då måste ju väljarna veta vad de röstar på, säger Lars Johansson, ordförande för Centerpartiet i Örebro.

– Då tror jag att vi inte gynnas av alliansen utan det vore bättre om vi kunde föra våra frågor på ett tydligare sätt.

Det har länge varit ett problem för de små allianspartierna att Moderaterna växer i opinionsundersökningarna på de andra partiernas bekostnad. Inofficiellt sägs det ibland att allianssamarbetet måste splittras före valet 2014 för att småpartierna ska överleva. Anledningen till att det inte sägs öppet redan nu är att det skulle förstöra för regeringen. Men Michael Arthursson tror alltså att alliansen kommer att fortsätta hålla ihop.

– Jag är övertygad om att alliansen kommer att gå till val samlat 2014 och jag tror att det kommer att gå riktigt bra.