I stort sett/sätt?

Vet inte om ni haft uppe uttrycket 'i stort sett'?

Eller som en del skriver 'i stort sätt', men det kan väl aldrig vara rätt?

Jodå, vi har haft uppe frågan flera gånger. Jag klistrar in den text som stod i boken med 400 frågor ur programmet:

Bredd och brädd 

I en bok läste jag uttrycket ”svämmat över alla breddar” i stället för bräddar. Jag kom att undra om författarens stockholmska dialekt spelat in, alltså att man i uttalet inte skiljer riktigt på ä och e. B O, V Tunhem

Roten till det onda som B O upptäckt är att de allra flesta svenskar inte gör någon skillnad i uttalet av bredd, som i ”vägens bredd var fem meter” och brädd, som i ”fylla till brädden”.

Kort ä låter likadant som kort e: knäckt och knekt får samma uttal, liksom värk och verk.

Vi kan ibland stöta på felstavningen i stort sätt för det som ska vara i stort sett, alltså när man ser det i stort