Doping/dopning

Under en sändning från P1 morgon, där man diskuterat personer som dopat sig, har jag hört två olika uttal av "doping". En person säger "doping" medan den andra personen säger "dopning".

Vad är det korrekta sättet att uttala och skriva ordet?

Vi har haft uppe frågan flera gånger. Språkrådet språkrådet rekommenderar följande:

"fråga

På engelska heter det ju coaching, doping, dumping, mobbing Varför skall vi göra om det till coachning, dopning o.s.v?

svar

Substantiv till verb bildas i svenskan normalt med hjälp av -ning , t.ex. löpa – löpning.

Ofta lånar vi först in verbsubstantivet, t.ex. mobbing. Snart har vi behov av verbet, mobba. Så fort vi har verbet är det naturligt att ge det tillhörande verbsubstantivet den form som verbsubstantiv har, alltså mobbning. Det skall därför heta:

coacha: coachning, dopa:dopning, dumpa:dumpning, jogga:joggning, mobba:mobbning

Fråga
När började den svenska formen mobbning slå igenom? Och hur är det med doping/dopning?

Svar
Formen mobbning slog igenom ganska snabbt. Redan under 1980-talet var den vanligare än mobbing. Äldsta kända belägg på mobbing är från 1969 och för mobbning från 1972.

Den svenska formen dopning gick det lite långsammare för. Det är först under senare år som den blivit vanligare än doping. Äldsta kända belägg på dopingär från 1931 och för dopning från 1961 (som teknisk term, metod inom halvledartekniken)."