Besiktiga/besikta

Jag fick ett brev från Transportstyrelsen. Där stod det "besikta din bil".
Enligt Svensk ordbok heter det besiktiga. Det fick vi lära oss redan iskolan. Varför detta slarviga skrivsätt?

På slakterier säger veterinärerna besiktiga köttet, eller?

Båda orden finns sedan rätt länge i ordböckerna  men Språkrådet rekommenderar det korta ordet. Vi visar deras lilla text i frågan:

"Vi rekommenderar besikta. Det är kortare och hänger ihop med besiktning liksom det enkla sikta."

I Svenskt ordbok får man upplysningen att  båda orden går tillbaka till 1500-talet och att det kortare besikta faktiskt är lite äldre. Det var på 1960-talet som besikta började användas mera och i SAOL, Svenska Akademiens ordlista, finns det med sedan åtminstone 1998.