Order/ordrar

För ett par veckor sedan hörde jag personer i SAAB-ledningen (Trollhättan) intervjuas. I intervjun uttrycktes att man fått in ca 1000 (osäker på antalet) "ordrar" på SAAB-bilar.

Det lät väldigt konstigt i mina öron. Hoppas det låter lika konstigt i era öron. I den äldsta av mina ordböcker hittade jag markeringen (plur=) efter order, vilket jag tolkar som att det heter en order och flera order. Det låter mycket bättre i mina öron, eller har jag fel? I de nyare ordböckerna fanns överhuvudtaget inte angivet någon pluralform av "order".

Pluralformen ordrar har ännu inte kommit in i ordlistan, men den finns nog där i nästa upplaga, för språkvårdare tycker bra om formen. Så här lyder Språkrådets text i frågan:

"Pluralformen ordrar är inte ovanlig i språkbruket, och den passar väl in i det normala böjningsmönstret för n-ord på -er: åker – åkrar, jumper – jumprar, skoter – skotrar, monter – montrar. Men formen flera order är naturligtvis också korrekt.

På samma sätt förhåller det sig med ordet tanker som i plural antingen tar formen flera tanker eller formen flera tankrar."