Färre anmälda brott i Dalsland

När aktiva brottslingar punktmarkeras så sjunker brottsstatistiken i Norra Dalsland och Mellerud.

Polisen i närpolisområdet Dalsland räknar med att det finns ungefär 15 högaktiva kriminella i de fyra kommunerna Bengtsfors, Dals-ed, mellerud och Åmål. Hittills under året har dessa punktmarkerats och flera finns nu i häkte eller i fängelse. Det är en anledning till att antalet anmälda brott hittills under året har minskat med 16 %.
  Misshandelsbortten har t ex minskat med nästan 30 % och inbrotten i bilar med 33%. Däremot har narkotikabrotten ölkat med 20 % vilket beor på att polisen har gjort flera stora tillslag som t ex i Mellerud.
  Men det är lätt att statistiken försämrats trots att högaktiva lokala brottslingar punktamrkers. För det finns en omkringresande brottslighet.
I helgen drabbades grannorten Säffle av 13 bostadsinbrott på en dag.

Charlotte Andersson