Bygge av nya vindkraftverk i Vänern allt närmare

Planerna på att bygga tio eller elva nya vindkraftverk i Vänern utanför Skoghall blir allt mer konkreta.

I kväll hålls ett samråd i Skoghalls Folkets Hus om kraftverken som planeras att byggas på Gässlingegrunden sju kilometer söder om Skoghallsverken till en kostnad av 300 miljoner kronor.
  Bakom projektet står Vindpark Vänern-konsortiet och om alla planer går i lås finns vindparken på plats år 2006. 
  Vindkraftverken beräknas producera el som ska motsvara årskonsumtionen för mellan 12 000 - 20 000 normalvillor eller upp till 33 000 lägenheter.