Ringholm: "Jag följde reglerna"

Finansminister Bosse Ringholm har nu för första gången kommenterat sin flygresa från Portugal till LO:s kongress tidigare i somras, som bekostades av skattebetalarna. Ringholm konstaterar bara att han följt de regler som gäller.