Vidarkliniken saknar tillstånd

1:16 min

Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna har i flera månader skrivit ut och sålt alternativläkemedel utan att ha haft tillstånd. Kliniken har tidigare beviljats särskild dispens från regeringen, men den gick ut i februari och har inte förnyats. Kliniken har ofta kritiserats för att de alternativa läkemedel man använder saknar vetenskapligt bevisad effekt.

- Vår verksamhet påverkas inte. Vi samtalar med regeringen och har fått besked att vårt ärende är under beredning, säger Ursula Flatters, allmänläkare och representant för Vidarklinikens styrelse.

Vidarkliniken, som tar emot patienter från flera landsting, har som enda vårdgivare i Sverige haft tillstånd att skriva ut antroposofiska medel. Det är en form av naturmedicin som kritiserats hårt av forskarvärlden, som inte hittat några bevis för att medlen har effekt eller fungerar bättre än sockerpiller.

Att Vidarkliniken fått skriva ut och sälja preparat som inte godkänts av läkemedelsverket beror på att regeringen gett kliniken dispens för detta. När den gick ut i februari och inte har förnyats är det oklart vilken laglig grund som Vidarkliniken har för sin verksamhet.

Martin Ingvar, professor i integrativ medicin på Karolinska Institutet är sedan tidigare kritisk till att Vidarkliniken fått dispens av regeringen. Han menar att Socialstyrelsen nu måste agera.

- Det regelverk vi har och som regeringen kontinuerligt valt att sätta sig över med dessa dispenser borde nu slå till. Nu borde man gå in och kräva samma prövning och bevis som man kräver av all annan medicinering, säger Martin Ingvar.