Kolleger/kollegor

Jag har på senaste tiden lagt märke till att kolleger, som pluralform av kollega, helt verkar slå ut kollegor, både i dagstidningar och text-TV. Till slut passade jag på att söka på Google, som Lars Gunnar Andersson gör, och fann då att kolleger gav 1,1 miljon träffar medan kollegor endast gav 900 000 träffar. Det gjorde mig lite undrande och jag förstod att kolleger måste vara helt accepterat när jag  t.o.m. hittade det i Horace Engdals tal från prisceremonin över Le Clezio 2008

"Den unge Le Clézio var inte ensam om att vilja skaka av sig genrerna. Men medan hans kolleger betonade tvivlet på verklighetens gripbarhet, valde han att tro på språkets förbund med materien och kroppen"

Det är faktiskt på det sättet att den ovanliga pluralbildningen kolleger länge var den enda rätta. Numera kan man precis lika gärna skriva kollegor, som ansluter sig till svenskt mönster. Så här lyder Språkrådets text i frågan:

"Båda formerna är korrekta.

"Formen kollegor är den som helt följer svenskans regler för plural av n-ord på -a. Det gäller inte bara inhemska ord som flicka och gata utan i allmänhet även inlånade ord som kyrka, mamma och pizza. Men det har länge hävdats att kolleger är den korrekta pluralformen, med argumentet att den skulle ligga närmare den latinska pluralformen collegæ.

I tal var det tidigare ännu vanligare än i dag att pluraländelsen -or försvagades till -er. Det innebar att de flesta sade kolleger, liksom de exempelvis sade gater och mammer. Men när ordet skulle skrivas, skrev några kollegor, eftersom de inte kände till specialregeln för plural av kollega. Och på samma sätt i talet; när man skulle tala vårdat, blev det kollegor liksom gator och mammor. De som tillägnat sig specialregeln om kollega ondgjorde sig över detta och tyckte då att det lät och såg obildat ut med kollegor. Men nu kan det alltså heta på båda sätten."