Avlida/dö

Jag undrar om det finns någon typ av språkregel när man använder orden  "avliden" respektive "död".

För några dagar sedan lästa jag rubriken i DN; " Elisabeth Söderström avliden". Så lite längre ned i brödtexten så berättas det att hon blev 82 år.

Jag vet inte om jag har "rätt" uppfattning. eller om det ens finns någon "rätt"  i detta. Men jag kopplar mera ihop "avliden" med någon form av plötslig död såsom olycka eller brott. Medan ordet död kopplar jag mer till en någon mera naturlig förklaring, så som i det här fallet, åldersjäl (eller sjudom kopplat till ålderdom).

Så här har Sveriges Radios språkvårdare skrivit i frågan avlida/dö och andra liknande ord:

"Man kan dö på många sätt.

Människor omkommer eller förolyckas eller mister livet i samband med olyckor, bränder eller katastrofer. Döden är då ögonblicklig och oväntad.
När man dör under ett mer långsamt förlopp, som sjukdom, avlider man. Verbet avlida kan också användas om en olycksdrabbad som inte dör omedelbart utan senare, t.ex. i ambulansen eller på sjukhuset.
Avlida, omkomma och mista livet är ord som används om människor. Hundar, katter och andra djur dör.
Använder vi uttrycket den förolyckade är den personen död. Råkar någon ut för en olycka, men överlever, säger vi den skadade eller den olycksdrabbade.

Säger vi att någon är skjuten påstår vi enligt gängse språkbruk att den har dött. För att undanröja alla missförstånd kan det uttryckas som skjuten till döds eller ihjälskjuten. Om personen överlever är det i stället beskjuten eller skottskadad vi bör välja.

Soldater kan stupa, dvs. dö i strid.

Om en människa har dödats finns det någon eller något som vållat dödsfallet. Man kan således dödas av en människa, ett lejon, av blixten eller av en nedfallande järnbalk."