Svenskan, ett ordfattigt språk?

Vid tillfälle uttrycktes det i ett språkprogram möjligheterna i svenskan vs engelskan. En del tycker eller tror att engelskan har mer ord än svenskan, att svenskan är ett ordfattigt språk.

På nätet kan man hitta att det kanske finns ett visst underlag som stöder detta påståendet. På ett ställe i Wikipedia nämns att det finns ca. 500.000 engelska ord upptagna i ett lexikon. På en annan sida i ovan var svenskan nämnd till ca.150.000

Ser fram emot den information som kan finnas tillgänglig.

Vi har haft uppe frågan flera gånger. Den syn som språkvetare brukar ge uttryck för sammanfattas väl av Olle Josephson, professor i nordiska spårk vid Stockholms universitet och tidigare chef för Språkrådet.