Alternativ medicin allt vanligare inom sjukvården

Det blir allt vanligare att personer med svårbehandlade sjukdomar behandlas med alternativ medicin, även inom den vanliga sjukvården.

Det visar en ny undersökning som Linköpings universitet gjort på uppdrag av Landstingsförbundet.

Större kunskap, ett växande utbud och en förändrad syn på sjukdom och vårdbehov är de främsta orsakerna till ökningen, enligt undersökningen.