SÖDERTÖRN

Brandförsvar stäms för att ha kvoterat in kvinnor

2:40 min

Södertörns brandförsvar söder om Stockholm krävs nu på skadestånd för diskriminering efter att de aktivt valt att anställa kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

I flera fall har de som fått jobb i sommar saknat utbildning, enligt stämningsansökan, samtidigt som 35-åriga Simon Wallmark från Nynäshamn fick höra att han inte var behörig att söka, trots att han hade utbildat sig till brandman i två år.

– Det svaret jag fick av Södertörn var att jag inte var behörig att söka till sommarens vikariat eftersom de utlysta tjänsterna skulle gå till tjejer och människor med invandrarbakgrund, säger Simon Wallmark som tycker att det finns ett behov av fler kvinnor och personer med utomnordiskt ursprung, men att rekryteringen ska ske på ett annat sätt.

Simon Wallmark hade tidigare jobbat som snickare, men bestämde sig för att byta jobb för några år sedan. Han började då på en eftergymnasial, såkallad SMO-utbildning i räddnings- och säkerhetsarbete som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Under studietiden praktiserade han i två omgångar. Under hösten förra året var han just på Södertörns brandförsvar och sedan på en industribrandkår i Nynäshamn. Efter praktiken sökte han alltså sommarjobb på sin första praktikplats och enligt praxis så fungerar det som så, att efter sin praktik så erbjuds man arbete under sommaren som sedan kan utvecklas till en längre tjänst.

– Så är det i Stockholms räddningstjänst också. Om man inte missköter sig på något sätt så brukar ju det leda till chans till sommarvikariat och det var det som jag hade fått höra av min handledare också på Södertörns brandförsvar, att det skulle inte vara några problem med det överhuvudtaget, säger Simon Wallmark.

Men han kallades varken till intervju eller till några tester och när han begärde ut CV på dem som hade fått jobben så såg han att många saknade utbildning.

Anna Rogalska-Hedlund är jurist på stiftelsen Centrum för rättvisa och det är de som nu har tagit fallet till Södertörns tingsrätt.

– Det rörde sig om 32 tjänster och i varje fall tio fall saknade personerna i fråga överhuvudtaget ingen utbildning inom brandyrket. Det här är ju ett fall där en svensk man, bara därför att han är en svensk man, inte har haft samma chanser som andra, säger Anna Rogalska-Hedlund.

Centrum för rättvisa har drivit fall i tingsrätten som handlat om positiv särbehandling tidigare. Då har det till exempel handlat om antagningar till veterinärstudier vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala och vid psykologiutbildningen på Lunds universitet. I de fallen har de vunnit varenda gång och reglerna för kvotering inom högskolan har fått skrivas om.

Nu kräver de 100 000 kronor i skadestånd av Södertörns brandförsvar för diskriminering, men Anders Edstam som är vice brandchef på Södertörns brandförsvar ångrar inte hur de rekryterade sina sommarjobbare.

– Vi har gjort en medveten satsning i den här rekryteringen för att få in särskilda kunskaper som vi har behov av i vår organisation för den roll och värld som våra brandmän agerar i. Vi anade inte att vi gjort något fel utan att vi gjort en korrekt rekrytering, säger Anders Edstam. Och för dem som saknar utbildning innan de fått jobbet ska den ske internt, säger han.

Men trots att det finns få kvinnor inom brandförsvaret i Sverige så hävdar Anna Rogalska-Hedlund på Centrum för rättvisa att rekryteringen vad Södertörns brandförsvar är olaglig.

– Det är givetvis mycket svårare att jämföra kandidater på arbetsmarknaden. Man måste ju ta hänsyn till många fler olika meriter hos personer än om man jämför med dem som söker på betyg till högskolan. Men vi bedömer att det här är ett så solklart fall av att man har tagit in sämre meriterade personer bara för att de är kvinnor eller har annan etnisk bakgrund så min bedömning är att vi har goda chanser att vinna även det här målet, säger hon.