Sämre städning och dyrare mat när socialförvaltningen i Tranås sparar

Gamla i Tranås som får hjälp med städningen av hemtjänsten får finna sig i att få städat var tredje vecka i stället för varannan nästa år.

Igår tog socialnämnden i Tranås beslut om besparingar på nästan fyra miljoner kronor och det innebär bland annat att städningen blir sämre.
Maten på särskilt boende blir dyrare, och personalen kommer inte längre att få bidrag till sina arbetskläder.