"Sverige bör reagera mot Danmarks gränskontroller"

Svenska politiker måste reagera mot Danmarks nya, utökade gränskontroller. Det skriver vd:arna för handelskamrarna i Sydsverige, Västsverige och Stockholm i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Tidigare i veckan införde Danmark extra tullpersonal som ska göra stickprovskontroller vid svenska och tyska gränsen.

Vd:arna menar att kontrollerna strider mot EU:s regler om fri rörlighet.

De skriver också att tyska politiker, till skillnad från svenska, reagerat starkt mot de danska kontrollerna.