Ingen hyreskompensation för mögelproblem på Gripen

Efter att landstinget, sedan i juni, har deponerat hyran för vårdcentralen Gripen, har nu landstinget fått svar från ägaren Landsortsfastigheter när det gäller fukt- och mögelproblemen.

Enligt svaret har inga av de fuktmätningar som gjorts, kunnat visa några förhöjda värden av fukt.

En felaktig fuktspärr i ett duschutrymme kan vara förklaringen till problemen och detta fel ska nu åtgärdas, men landstinget kommer inte att få någon ekonomisk kompensation.