KD: Tuffare tag mot unga som begår brott

2:17 min

Även brott som begås av barn under 15 år ska utredas av rättsväsendet, det föreslår Kristdemokraterna i Almedalen idag.
– Det är viktigt att samhället visar en reaktion, säger partiledaren Göran Hägglund.

Utred brott som begås av barn, det är ett nytt förslag från Kristdemokraterna.

Göran Hägglund är dock mån om att betona att partiet inte vill sänka straffmyndighetsåldern.

– Att bortse från det som har inträffat är inte den bästa lösningen för samhället i helhet, och definitivt inte för barnen. Vi behöver reagera tidigt och tydligt, säger Göran Hägglund.

Men det hindrar inte att rättsväsendet utreder det misstänkta brottet, anser han.

De insatser som redan görs av exempelvis Socialtjänsten ska finnas kvar, säger Göran Hägglund

– Vi behöver se vad som har hänt och har polisen specialkompetens, inte Socialtjänsten. Detta för att kunna hitta rätt vägar till åtgärder, säger Göran Hägglund.

Kristdemokraterna föreslår också att unga under 18 år som ställs inför rätta måste ha båda sina föräldrar med under rättegången.

Om föräldrarna inte närvarar skulle de riskera att behöva betala vite och bli hämtade av polisen.

– Detta för att få en bild av vad som har inträffat och för att kunna vidta rätt åtgärder med anledning av det som har hänt.  Det blir tydligt att vi som föräldrar har ansvar för de som är barn och i Sverige är man barn upp till 18 års ålder, säger Göran Hägglund.

Du får det att låta som att det ska finnas en viss måtta av skam med i det hela?

– Skam kanske inte är rätt uttryckt, men jag tror att det är viktigt att alla som är närmast barnen får reda på vad som har hänt, för att man ska kunna reagera på rätt sätt, säger Göran Hägglund till Ekot.

Kristdemokraterna pekar också på en rapport från Riksrevisionen som visar att mellan 10 och 15 procent av förundersökningar mot unga mellan 15 och 18 år läggs ner, trots att de skulle kunna utredas mer.

KD vill därför ändra på detta så att fler misstänkta brott utreds.

Dessa förslag är ett resultat av att Kristdemokraterna fram till valet ska fokusera på barns och ungas uppväxtvillkor.

När det gällen förslagen om rättsväsendet har Folkpartiet talat om detta redan tidigare, men det stör inte Göran Hägglund.