Svällande marknadsföringskonto för försvaret

1:54 min

Försvarsmakten satsar 100 miljoner på marknadsföring i år, fem gånger så mycket som 2009. En av anledningarna är det stora rekryteringsuppdraget som myndigheten har framför sig.

Bara i år satsar Försvarsmakten 100 miljoner kronor på marknadsföring; fem gånger så mycket som 2009.

Pengar ska gå till bland annat reklamtid, sponsring av sportaktiviteter och ett långvarigt varumärkesbyggande.

Målet är att framstå som en attraktiv arbetsgivare, men också att stärka förtroendet för Försvarsmakten.

– Regeringen är tydlig med att det här är en uppgift Försvarsmakten inte får misslyckas med. Det kommer att krävas insatser över hela spektret, både informationsinsatser och från försvarsmakten med alla sina medarbetare som måste arbeta på ett helt annat sätt när man möter nya medarbetare, säger Erik Lagersten är informationsdirektör vid Försvarsmakten.

Enligt myndighetens marknadsplan, som Ekot har läst, ska bilden av försvarsmakten förändras från att associeras med begrepp som "nedrustning, Afghanistan och neutralitet" till bland annat "effektivitet och internationellt samarbete".

Samtidigt satsar Försvarsmakten på en mer professionaliserad informationstjänst som ska syssla med varumärkesbyggande och vars uppgift är att påverka, utveckla och förändra.

– I det långa loppet vill vi skapa ett förtroende från allmänheten för Försvarsmakten och vår breda förmåga; att bli en bra arbetsgivare. Har vi möjlighet att välja vinkel från en rapportering som tydligt beskriver hur soldater löst sina uppgifter och den inställning man haft till sitt arbete, så gagnar det långsiktigt målen att få en stabil personalförsörjning och ökat förtroende, säger Lagersten.

Utvecklingen med ökad satsning på marknadsföring innebär demokratiska problem, menar Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys.

– Sverige är inte vant att vara i krig och nu är vi det. Det innebär att vi dras in i alla de processer som är typiska för krigförande nationer. Bland annat försöken att hålla kontroll över bilden av kriget; det går bra för oss, vi går från framgång till framgång, säger Wilhelm Agrell.