10 juli 2011: Blixtars energi och bergens betydelse

1:05 min

Hur mycket energi som finns i en normalblixt kan vara lite svårt att relatera till, men meteorolog Nils Holmqvist, vid SMHI i Malmö, ger en tydlig liknelse när han besvarar frågan. Dessutom får vi veta att meteorologerna som jobbar natt har ett tufft schema.