Regeringen vill se över problemet med sommarkatter

Det finns ungefär 100 000 herrelösa katter i Sverige och varje år återkommer problemet med övergivna sommarkatter och oönskade kattungar. Men nu lyfts problemet upp på regeringsnivå.

Regeringen har beslutat att djurskyddslagstiftningen ska utredas och då ska man bland annat titta på vad man ska göra med de herrelösa katterna.