Högskola/Universitet

Nästan var femte kurs blir inställd

Nästan var femte utbildning på högskolan ställs in, trots att en del kurser har platsgaranti.

Oftast på grund av att det är för få sökande. Men långtifrån alla studenter vet att kurser och program kan ställas in, tätt in på terminsstarten.

Har du hamnat i trubbel när kursen du tänkt läsa ställts in? Berätta!

Under Vårterminen 2010 ställdes 3648 kurser och program på högskolorna och universiteten in enligt siffror från Verket för högskoleservice. Det är 17 procent av alla högskoleutbildningar som studenter kunde söka till. 

Vanligast är att fristående kurser ställs in för att det är för få studenter som sökt utbildningen och en student skriver i ett mejl till oss, att hans kurs ställdes in trots att högskolan lovat alla sökande en plats.

– Flera kurser har platsgaranti, men det tycker jag är falsk marknadsföring eftersom det inte alls innebär att man får en plats på kursen, skriver han i mejlet.

Det finns regler som säger att högskolor måste skriva att en utbildning kan ställas in. Men den informationen är ofta svår att hitta, säger Sveriges förenade studentkårer där Sabine Pettersson är vice ordförande.

–  Det skulle behövas tydligare information från lärosätena och antagningsenheten att kurser kan komma att ställas in, säger hon.