Nya turer kring utlämning av Julian Assange

1:46 min

I London startar i dag den nya förhandlingen om huruvida Wikileaksgrundaren Julian Assange ska utlämnas till Sverige eller inte. Brittisk domstol beslutade om utlämning i våras, ett beslut som Assange överklagade.

Det är med ett nytt juridiskt team som Julian Assange kommer till rätten i dag. Men de nya advokaterna Gareth Pierce, som försvarat en rad fångar på Guantanamo och Ben Emmerson, som beskrivs som en framstående människorättsadvokat, väntas tonläget blir mildare.

Det har tidigare varit hårda ord kring svensk lagstiftning i allmänhet och åklagaren Marianne Ny i synnerhet. Ingen av advokaterna vill dock uttala sig innan rättegången har börjat.

Julian Assange är misstänkt för våldtäkt och sexuellt utnyttjande i Sverige. Han är häktad i sin frånvaro på sannolika skäl misstänkt för brott.

Assange är inte åtalad, något han och hans advokater menar krävs för ett utlämnande. Men juridiska experter menar att det handlar om skillnader i rättsordningen och att något annat än ett nytt beslut om utlämning skulle vara en överraskning.

Det faktum att Julian Assange är grundare till webbsajten Wikileaks, som publicerat en rad, inte minst för USA, känsliga dokument, gör att många menar att den här begäran om utlämning inte främst handlar om sexanklagelserna, utan att han skulle utlämnas vidare från Sverige till USA.

USA har inte begärt honom utlämnad, men experter menar att ju längre Assange väntar med att åka till Sverige för förhör, ju större är risken för honom att det tagits fram bevisning i USA.

I ett sådant läge skulle han troligen utlämnas till USA i stället för Sverige, eftersom terrorbrott väger tyngre än sexbrott.

Förhandlingen inleds alltså i dag och fortsätter under morgondagen.

Assange har tidigare sagt att han kommer att fortsätta överklaga och vända sig till Europadomstolen om högsta domstolen i Storbritannien inte tar upp fallet. Det innebär att det kan dröja mer än ett år innan slutligt beslut om utlämning till Sverige kommer.