Ny israelisk lag förbjuder uppmaning till bojkott

I Israel har parlamentet godkänt en lag som innebär att det går att straffa personer och organisationer som uppmanar till bojkott av Israel eller bosättningar på Västbanken.

Lagen ger dem som blivit föremål för bojkott rätt att stämma den eller de som uppmanat till bojkotten, utan att bevisa att de lidit skada. En domstol ska sedan besluta om storleken på kompensationen som ska betalas.

Oppositionen kallar lagstiftningen oansvarig och anser att den strider mot konstitutionen. Det finns också planer på att föra upp frågan till Israels högsta domstol.

Likudpolitikern Zeev Elkin, som lagt fram förslaget, säger att människor genom lagen inte tystas, men att invånare i Israel måste skyddas, skriver Haaretz.