Svårt att rekrytera deltidsbrandmän

Det finns alltför få deltidsbrandmän i Sverige och Östergötland hör till län där bristen är som störst.

Bertil Wildt Persson, brandchef i Norrköping, tror att svårigheten med att rekrytera mer personal beror på att många människor arbetar långt hemifrån och att kravet på att man måste kunna inställa sig inom fem minuter på brandstationen då blir svårt att uppnå.

- Om länets brandkårer misslyckas med att rekrytera deltidsbrandmän finns det bara två alternativ; antingen att heltidsanställa, vilket blir dyrt för kommunerna, eller förlita sig på friviliga brandvärn, vilket är riskabelt ur säkerhetssynpunkt, säger Bertil Wildt Persson.