Bodström ger inga besked om pengar

Det är inte regeringens uppgift att i detalj gå in och fördela pengar mellan polismyndigheterna i dom olika länen. Det skriver Justitieminister Thomas Bodström som ett svar på den halländske riksdagsmannen Hans Hoffs fråga.

Hans Hoff undrade om regeringen skulle göra något för att se till att polisens anslag fördelas på ett rimligt sätt mellan länen. Hans Hoff hänvisade till att polisen i Halland påtalat att dom har för lite resurser i förhållande till antalet invånare och brott.

Thomas Bodström skriver i sitt svar att Rikspolistyrelsen uppmärksammat den ökade belastningen vid polismyndigheten i Hallands län och att dom också fått mer pengar och fler poliser. Rikspolisstyrelsen fortsätter att följa utvecklingen i Halland såväl som i andra län inför kommande anslagsfördelning 2005 avslutar Bodström.